Produkter i serien

 

Hele bønner Filterkaffe

Group 15.png

For hver pose Friele Farmer friendly hele bønner du kjøper, gir vi kr 2,50 til et dedikert prosjekt som gir støtte til kaffebønder for mer effektiv kaffedyrking og forbedrer deres hverdag. Friele Farmer friendly finnes i to varianter i hele bønner. Varianten BRASIL er mellombrent og varianten HONDURAS er mørkbrent.

 

 

Group 15.png

For hver pose Friele Farmer friendly hele bønner du kjøper, gir vi kr 2,50 til et dedikert prosjekt som gir støtte til kaffebønder for mer effektiv kaffedyrking og forbedrer deres hverdag. Friele Farmer friendly finnes i to varianter i hele bønner. Varianten BRASIL er mellombrent og varianten HONDURAS er mørkbrent.

 

Group 17.png

For hver pose Friele Farmer friendly filterkaffe du kjøper, gir vi kr 1,20 til et dedikert prosjekt som gir støtte til kaffebønder for mer effektiv kaffedyrking og forbedrer deres hverdag. Friele Farmer friendly finnes i to varianter som filterkaffe. Varianten GUATEMALA er lysbrent og varianten LATIN-AMERIKA er mellombrent.

 

 

Group 17.png

For hver pose Friele Farmer friendly filterkaffe du kjøper, gir vi kr 1,20 til et dedikert prosjekt som gir støtte til kaffebønder for mer effektiv kaffedyrking og forbedrer deres hverdag. Friele Farmer friendly finnes i to varianter som filterkaffe. Varianten GUATEMALA er lysbrent og varianten LATIN-AMERIKA er mellombrent.

 

 

 

Våre sertifiseringer

 

image 1.png

Rainforest Alliance

The Rainforest Alliance seal means that farmers manage their land more sustainably, protect the environment, and benefits from improved livelihoods. The Rainforest Alliance is working towards a world where people and nature thrive in harmony.

 

image 2.png

Fairtrade

Fairtrade er en internasjonal merkeordning og utviklingsorganisasjon for rettferdig handel. Gjennom Fairtrade- standardene stilles økonomiske, sosiale og miljømessige krav for å sikre menneske- og arbeidstakerrettigheter i verdikjeden. Dette innebærer en Minimumspris og en Premium-betaling til bøndene, tryggere arbeidsforhold og en mer bærekraftig jordbrukspraksis.

 

 

image 3.png

Debio

Debio kontrollerer og godkjenner økologisk produksjon, foredling, omsetning og import i Norge, med myndighet delegert fra Mattilsynet.