Prosjekter vi støtter

For hver pose av Friele Farmer friendly-kaffe du kjøper, gir vi et fast beløp til et dedikert prosjekt. Vi gir kr 2,50 for hver pose med hele bønner og kr 1,20 for hver pose med filterkaffe. De utvalgte prosjektene våre i Colombia og Honduras gir støtte til kaffebønder for mer effektiv kaffedyrking og for å forbedre deres hverdag.

Så langt har vi donert*

373 319 KR

til prosjektet i Colombia

Fra lansering i september 2021 til uke 24 2023

Fra lansering i september 2021 til uke 24 2023      

Hva innebærer prosjektet?

  • Opplæring av elever (teori & praksis)
  • Opplæring av kaffebønder (teori & praksis)
  • Promotering av god jordbrukspraksis
  • Innføring av verktøy og metodikk for: Vannstyring, bruk av kjemiske midler i jordbruket og etterhøst-prosesser

Formålet med prosjektet

  • Motivere neste generasjon til å drive kaffedyrkingen videre i tillegg til å øke elevene sin kunnskap om bærekraftig jordbrukspraksis
  • Bevaring av naturlig vegetasjon og vannressurser
  • Bevaring av jordsmonn
  • Rasjonell bruk av vann og irrigasjon
  • Riktig bruk og oppbevaring av kjemikalier

Se hvordan vi jobber med prosjektet i Colombia

Hvor i Colombia?

Colombia:
Colombia er den tredje største kaffeprodusenten i verden, og kaffe er det viktigste jordbruksproduktet i landet. Kaffeproduksjonen er essensiell for den sosiale utviklingen av landområdene. Colombia er kjent for å produsere milde og velbalanserte kaffebønner.

Donasjonen vår vil gå til prosjekter i Huila-regionen. Det er her størstedelen av kaffeproduksjonen i Colombia foregår.


Region: 
Huila
Municipality: Timaná
Community: Timaná
Highschool: El Tejar

VÅRT PROGRAM FOR BÆREKRAFT

Common Grounds

Common Grounds er JDE sitt program for bærekraft som er utviklet i samarbeid med Rainforest Alliance for å kontinuerlig forbedre de sosiale og miljømessige forholdene hvor kaffe blir produsert. Med dette programmet tar JDE en aktiv rolle gjennom spesifikke forbedringsprosjekter i ulike produksjonsland. Våre spesifikke prosjekter i Colombia og Honduras er en del av Common Grounds.

Bærekraftig landbruk

Landbruk som sikrer jorden for fremtidige generasjoner.

Likestilling

Fremme like muligheter og forbedring av arbeidsforhold som vil gi bedre levevilkår for kvinner, barn og ungdommer.

Lønnsomt landbruk

Kompetansebygging som gjør kaffedyrking lønnsomt for bøndene.