Prosjekt i Colombia

Prosjekt i Colombia Prosjekt i Honduras

Så langt har vi donert*

373 319 KR

til prosjektet i Colombia 

Fra lansering i september 2021 til uke 24 2023    

 

 

Hva innebærer prosjektet?

 • Opplæring av elever (teori & praksis)
 • Opplæring av kaffebønder (teori & praksis)
 • Promotering av god jordbrukspraksis
 • Innføring av verktøy og metodikk for: Vannstyring, bruk av kjemiske midler i jordbruket og etterhøst-prosesser

Hva innebærer prosjektet?

 • Opplæring av elever (teori & praksis)
 • Opplæring av kaffebønder (teori & praksis)
 • Promotering av god jordbrukspraksis
 • Innføring av verktøy og metodikk for: Vannstyring, bruk av kjemiske midler i jordbruket og etterhøst-prosesser

 

Formålet med prosjektet

 • Motivere neste generasjon til å drive kaffedyrkingen videre i tillegg til å øke elevene sin kunnskap om bærekraftig jordbrukspraksis
 • Bevaring av naturlig vegetasjon og vannressurser
 • Bevaring av jordsmonn
 • Rasjonell bruk av vann og irrigasjon
 • Riktig bruk og oppbevaring av kjemikalier

Formålet med prosjektet

 • Motivere neste generasjon til å drive kaffedyrkingen videre i tillegg til å øke elevene sin kunnskap om bærekraftig jordbrukspraksis
 • Bevaring av naturlig vegetasjon og vannressurser
 • Bevaring av jordsmonn
 • Rasjonell bruk av vann og irrigasjon
 • Riktig bruk og oppbevaring av kjemikalier

 

Se hvordan vi jobber med prosjektet i Colombia

 

Se hvordan vi jobber med prosjektet i Colombia

 

Hvor i Colombia?

Colombia:

Colombia er den tredje største kaffeprodusenten i verden, og kaffe er det viktigste jordbruksproduktet i landet. Kaffeproduksjonen er essensiell for den sosiale utviklingen av landområdene. Colombia er kjent for å produsere milde og velbalanserte kaffebønner.

Donasjonen vår vil gå til prosjekter i Huila-regionen. Det er her størstedelen av kaffeproduksjonen i Colombia foregår.

Region: Huila

Municipality: Timaná

Community: Timaná

Highschool: El Tejar

 

 

Vårt program for bærekraft

Common Grounds

Common Grounds er JDE sitt program for bærekraft som er utviklet i samarbeid med Rainforest Alliance for å kontinuerlig forbedre de sosiale og miljømessige forholdene hvor kaffe blir produsert. Med dette programmet tar JDE en aktiv rolle gjennom spesifikke forbedringsprosjekter i ulike produksjonsland. Våre spesifikke prosjekter i Colombia og Honduras er en del av Common Grounds.

 

Skjermbilde 2021-07-05 kl. 22.26 3.png

Bærekraftig landbruk

Landbruk som sikrer jorden for fremtidige generasjoner.

 

Skjermbilde 2021-07-05 kl. 22.26 2.png

Likestilling

Fremme like muligheter og forbedring av arbeidsforhold som vil gi bedre levevilkår for kvinner, barn og ungdommer.

Skjermbilde 2021-07-05 kl. 22.26 4.png

Lønnsomt landbruk

Kompetansebygging som gjør kaffedyrking lønnsomt for bøndene.