Friele Farmer friendly

Filterkaffe

Friele Farmer friendly

Hele bønner

For hver pose Friele Farmer friendly hele bønner du kjøper, gir vi kr 2,50 til et dedikert prosjekt som gir støtte til kaffebønder for mer effektiv kaffedyrking og forbedrer deres hverdag. Friele Farmer friendly finnes i to varianter i hele bønner. Varianten BRASIL er mellombrent og varianten HONDURAS er mørkbrent.

Friele vi støtter med 2,50 for hver pose

Våre sertifiseringer

Friele er bevisst sitt samfunnsansvar og vi stiller derfor krav til våre leverandører om miljø og sosiale forhold, og bidrar til forbedringstiltak slik at leve- og arbeidsvilkårene til kaffebøndene blir bedre.

Rainforest Alliance

The Rainforest Alliance seal means that farmers manage their land more sustainably, protect the environment, and benefits from improved livelihoods. The Rainforest Alliance is working towards a world where people and nature thrive in harmony.

Fairtrade

Fairtrade er en internasjonal merkeordning og utviklingsorganisasjon for rettferdig handel. Gjennom Fairtrade- standardene stilles økonomiske, sosiale og miljømessige krav for å sikre menneske- og arbeidstakerrettigheter i verdikjeden. Dette innebærer en Minimumspris og en Premium-betaling til bøndene, tryggere arbeidsforhold og en mer bærekraftig jordbrukspraksis.

Debio

Debio kontrollerer og godkjenner økologisk produksjon, foredling, omsetning og import i Norge, med myndighet delegert fra Mattilsynet.