Se at donasjonen nytter!

Vi er med på å bidra til en bedre arbeidshverdag for kvinner i Honduras.

(Oppdatering 3. kvartal 2022)

Mangel på likestilling er fremdeles et stort problem i mange land,
og mulighetene for kvinner er begrenset. Honduras er et av disse
landene.

De fleste kvinner i disse områdene er helt uvitende om deres
rettigheter og muligheter, og det er derfor et stort behov for å
skape mer bevissthet rundt dette. Formålet til prosjektet vi støtter
er å bygge et nettverk blant kvinner for å fremme likestilling.
Prosjektet startet med å gi opplæring til frivillige kvinner som ville
påta seg ansvaret for å formidle kunnskap til andre kvinner i de ulike
kaffeområdene. 

"Jeg er veldig takknemlig for dette prosjektet og kvinnenettverket
som gir oss opplæring i likestilling og rettigheter. Jeg vil ta med meg
alt jeg har lært ut i praksis, slik at jeg nå kan bidra til å øke familiens
inntekt!"

Gladys Reyes

Foto: Her får kvinnene kurs og opplæring på kaffefarmen.

 

Så langt (pr 3. kvartal i 2022) har 283 kvinner blitt en del av nettverket, fordelt på 8 ulike områder i Honduras. Her får de opplæring rundt rettigheter og fremtidige arbeidsmuligheter i tillegg til mer kunnskap om kaffeproduksjon og bruk av utstyr. Kvinnene forteller at det er verdifullt og svært lærerikt å være en del av nettverket. Andelen kvinner som jobber på kaffefarmer er stor, så jo mer kunnskap de tilegner seg, jo viktigere blir deres rolle.

"For meg har kvinnenettverket vært til stor hjelp. Vi vet mer om våre rettigheter som kvinner og hvor viktige vi er for kaffesektoren. Jeg vil takke prosjektet for all opplæringen vi mottar! Det er en stor fordel for oss kvinner i våre lokalsamfunn."

Rosa Gomez

Foto: Kvinnene blir en del av et unikt og stort nettverk.

Vi er spesielt stolte over at prosjektene også tilrettelegger for at mødre med små barn skal kunne delta ved å tilby barnepass mens mødrene er på kurs. At kvinner skal inkluderes og få økt kjennskap til sine rettigheter vekker en del skepsis blant menn. Man har derfor vært nødt til å søke etter deltakere på ulike samlingspunkt slik som i den lokale kirken. Det positive arbeidet som utføres, gjør at flere kvinner våger å delta. Flere av kvinnene begynner å se muligheter innenfor kaffebransjen, og drømmer nå om å jobbe som barista eller «cuppere» (smakseksperter)!

Det betyr at arbeidet nytter!

Se hvordan vi jobber med prosjektet i Honduras

VÅRT PROGRAM FOR BÆREKRAFT

Common Grounds

Common Grounds er JDE sitt program for bærekraft som er utviklet i samarbeid med Rainforest Alliance for å kontinuerlig forbedre de sosiale og miljømessige forholdene hvor kaffe blir produsert. Med dette programmet tar JDE en aktiv rolle gjennom spesifikke forbedringsprosjekter i ulike produksjonsland. Våre spesifikke prosjekter i Colombia og Honduras er en del av Common Grounds.

Bærekraftig landbruk

Landbruk som sikrer jorden for fremtidige generasjoner.

Likestilling

Fremme like muligheter og forbedring av arbeidsforhold som vil gi bedre levevilkår for kvinner, barn og ungdommer.

Lønnsomt landbruk

Kompetansebygging som gjør kaffedyrking lønnsomt for bøndene.